ANBI

Wat is een ANBI:

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De OndernemersPartij is zo'n instelling.

Voorwaarden ANBI:

Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

U vindt de publicatiestukken van de OndernemersPartij hier. 

 

Close