Commissies

Graag stellen wij onze commissie leden aan u voor.

Op deze pagina vindt u de contactgegevens van onze mensen die een taak vervullen en/of aanspreekpunt zijn binnen diverse commissies.

Algemene vragen kunt u mailen naar info@ondernemerspartij.nl of middels het contactformulier.

Vragen m.b.t. uw lidmaatschap, betaling of sponsoring kunt u richten aan penningmeester@ondernemerspartij.nl


 

 

Campagnecommissie

Het doel van de campagnecommissie(CC) is om een sterke vertegenwoordiging van de OP
in de Tweede Kamer mogelijk maken, door zoveel mogelijk kiezers ervan te overtuigen
hun stem op de Ondernemerspartij uit te brengen.

Enkele taken van de campagnecommissie:

 • Ondersteuningsvergaderingen
 • Organiseren spreken op bijeenkomsten
 • Interactie media
 • Social media
 • Fondsenwerving
 • Ledenwerving

 

cc

Campagnecommissie

Martine Gaasbeek (bestuur)
Jos de Vries (bestuur)
Hero Brinkman
Dennis Kremer (Regiocoördinator Oost)

Jos van den Berg (Regiocoördinator Noord) 

Marietta de Koning


E-mail Campagnecommissie


 

Communicatie

Communicatie

Martine Gaasbeek

 

 

E-Mail Communicatie Commissie

 

Communicatie

Communicatie heeft een nauwe samenwerking met de campagnecommissie
en is verantwoordelijk voor de professionele uitvoering van alle OP uitingen.

 • Marketing en communicatie
 • Creatief en strategisch
 • Uitvoerend in idee, tekst, geluid en beeld
 • Grafische vakkennis (DTP)

 

 

Wetenschapscommissie

De Wetenschapscommissie is de voorloper van het kenniscentrum van de Ondernemers Partij
en van essentieel belang voor de standpunten en publicaties van de partij.

 • Beheerder informatiebank
 • Informatieverzamelaars
 • Informatieverwerkers

wsc

Wetenschapscommissie

Jos de Vries (bestuur)
Coen van der Linden

E-mail wetenschapscommissie


 

IC

Integriteitscommissie

Jos de Vries (bestuur)
Coen van der Linden

E-Mail Integriteits Commissie

 

Integriteitscommissie

De IC waakt over de Integriteit binnen de partij en haar leden. Het kan hier gaan om de integriteit binnen de partij, of de integriteit naar buiten toe.

Activiteiten Continu Proces binnen de partij. Beoordeling van alles wat er binnen de partij of namens de partij plaatsvindt. Behandelen van aangedragen vraagstukken over de integriteit binnen de partij of extern van de partij. Alles volgens vastgesteld protocol!


 

ICT commissie

De ICT commissie is beheerder van de (geautomatiseerde) informatiesystemen zoals hosting, website, databeheer, databeveiliging etc.

ICT is bezig met het ontwerp, beheer, de beveiliging en het onderhoud van het informatiesysteem

Enkele kerntaken die door ons worden uitgevoerd:

 • Design, beheer en onderhoud
 • Optimaliseren van OP website
 • Storingen verhelpen en de continuïteit waarborgen
 • Besturingssystemen en standaardapplicaties installeren
 • Werken met CMS
 • Ondersteunt systeemgebruikers
 • Social media

 

ICT commissie

ICT commissie

Derk Tegeler

E-Mail Integriteits Commissie

Commissie van Aanbeveling

Commissie van aanbeveling

Hero Brinkman
Felix Bruil

E-mail Commissie van Aanbeveling

Commissie van aanbeveling

De commissie van aanbeveling fungeert als klankbord voor het bestuur.

Close