Invoeren Ministerie immigratie en integratie, politie onderbrengen onder Binnenlandse zaken

12. Invoeren Ministerie immigratie en integratie, politie onderbrengen onder Binnenlandse zaken

De ministeries van Veiligheid en Justitie moet opnieuw gesplitst worden. De politiek is te dicht bij de uitvoering terecht gekomen en daardoor wordt politie en justitie té politiek geleid. Politie dient opnieuw onder het ministerie van Binnenlandse Zaken te vallen en er dient opnieuw een ministerie van Justitie te komen.

Daarnaast dient er een apart ministerie voor Immigratie en Integratie te komen. Immigratie en integratie is een zeer belangrijk en groot onderwerp waar Nederland de komende decennia mee te maken krijgt. Hier dient een minister sturing aan te geven. Deze kan gelijk beginnen met het stoppen van bijvoorbeeld de remigratie-uitkering.

Close