Politie, Koninklijke Marechaussee en Defensie

11. Politie, Koninklijke Marechaussee en Defensie

De jarenlange bezuinigingen en mede de reorganisatie van de politie heeft ervoor gezorgd dat de begroting van de politie onder grote druk is komen te staan. Zaken die niet worden opgepakt en fouten die in het opsporings- en rechterlijke traject worden gemaakt, zijn het resultaat. De begroting van de politie dient met 25% te worden opgehoogd. Het defensiebudget dient zo spoedig mogelijk op het niveau te zijn van de NAVO norm. Te weten 2% van het BBP. Hiervan dient tenminste een verhoging van 25% op het huidige budget aan de Koninklijke Marechaussee te worden besteed.

Close