Standaard snelrecht én compensatie detailhandel bij winkeldiefstal

15. Standaard snelrecht én compensatie detailhandel bij winkeldiefstal

Ondernemers leiden verliezen door kleine winkeldiefstallen. De weglek in de Nederlandse winkels in de detailhandel overtreft volgens de aangiftes reeds de 1,2 miljard euro. Hierbij zijn de aangiftecijfers leidend. Vele ondernemers doen om verschillende redenen geen aangifte, waardoor het kapitaalverlies door criminaliteit en terrorisme mogelijk nog vele honderden miljoenen euro’s groter is.

De OP wil om te beginnen standaard snelrecht bij winkeldiefstal of andere economische vermogensdelicten. Tevens dient de snelrechter naast de straf, standaard de dief het maximum bedrag aan schadevergoeding voor de middenstander op te leggen, zijnde 168 euro. Door een verhoging van het budget van de politie kan hier weer meer tijd voor vrijgemaakt worden.

Close