Afschaffen erfbelasting familiebedrijven

Afschaffen ErfbelastingDoor de afschaffing van de erfbelasting van het familiebedrijf creëren wij extra stimulans voor de volgende generatie ondernemers.

Familiebedrijven zijn in Nederland buitengewoon belangrijk voor de werkgelegenheid en onze welvaart. Zij verdienen voor ons land 50% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). De erfbelasting is buitengewoon bezwaarlijk voor juist deze familiebedrijven. Het kapitaal van de erven zit namelijk in deze familiebedrijven en dat betekent dat bij overdracht elders kapitaal gevonden moet worden om het familiebedrijf als erfenis te kunnen voortzetten.

Indien de erfopvolging testamentair goed is geregeld, is men toch nog overgeleverd aan de belastingdienst en soms de rechter voor een goede afloop.

Om te voorkomen dat een bedrijf onnodig over de kop gaat bestaat er de Bedrijfs Opvolgings Faciliteit (BOF) die de belasting bij schenken en erven regelt in geval van bedrijfsopvolging. De vrijstellingsmogelijkheden in deze wet wil Staatssecretaris Wiebes afschaffen. Na veel kritiek heeft hij dat plan weer ingetrokken. Het is nu een kwestie van tijd of de intrekking van deze vrijstelling zal weer op de agenda worden gezet. De Ondernemers Partij is voorstander van het compleet afschaffen van de erfbelasting, zowel voor particulier als voor bedrijf. De maximale vrijstellingsmogelijkheid moet gehandhaafd blijven en mag dus niet worden afgeschaft.

 

Close