Brandstofaccijnzen verlagen met 25 cent

BrandstofaccijnzenEen extra stimulans voor de handel en de exportpositie, weg met de omstreden accijnsverhoging!

Brandstofprijzen zijn in Nederland exceptioneel hoog en moeten worden verlaagd teneinde onze exportpositie richting onze buurlanden en binnen de rest van Europa te kunnen verbeteren. De trend is algemeen. Bieraccijnzen zijn geëxplodeerd en nu vier keer zo hoog als in Duitsland, wat illegale bierimporten veroorzaakt. De Nederlandse schatkist raakt door dit beleid steeds meer afhankelijk van een ongebreidelde toename van accijnzen op brandstoffen, tabak en alcoholische dranken.

In 2014 werd met absurd hoge accijnzen op diesel en LPG ongeveer 3,8 miljard euro ´opgehaald´. De benzine bracht ruim 4 miljard euro op voor de staatskas. Dit werd veroorzaakt doordat het kabinet de brandstofaccijnzen op 1 januari 2014 wéér had verhoogd. Hierdoor is Nederland in West-Europa een van de duurste landen met haar brandstoffen en is autorijdend Nederland andermaal de officiële melkkoe van roofstaat Nederland.

Dit heeft een nadelig effect op onze export, die nu nog ongeveer 30% bijdraagt aan ons Bruto Nationaal Product, de totale waarde van geproduceerde goederen en verleende diensten per jaar. Met die prestatie staan wij wereldwijd op de vijfde plaats.

Eenderde van ons inkomen komt dus uit het buitenland. Met een wereldhaven als Rotterdam en met Schiphol, de 4e luchthaven in Europa is dat verklaarbaar. Maar de absurd hoge brandstofaccijnzen benadelen onze handelspositie in de wereld direct. Na de containeroverslag in de haven van Rotterdam maken we het doorvoer transport nodeloos duurder.

Het is zaak ons vooral met de brandstof accijnzen te richten op onze buurlanden, Duitsland en België. Dit zijn ook de nummers 1 en 2 wat betreft onze export. De verlaging van de BTW en de brandstofaccijnzen moet volgens de Ondernemers Partij dan ook als een 2-eenheid worden gezien. Het zijn de belangrijkste belastingmaatregelen voor het stimuleren van de economie en het veilig stellen van onze exportpositie in de wereld.

 

Close