Einde jarenlange loonbetaling ziek personeel

6. Loonbetaling ziek personeelWij gaan een eind maken aan de eindeloze loonbetalingsverplichting voor ondernemers, bij zieke werknemers. 

De wetgever heeft de ondernemer bij voorbaat schuldig verklaard bij langdurig ziekt zijn van zijn medewerker. Hoe in een democratie de ondernemer slachtoffer kan worden van een politieke samenzwering! We hebben het over de Wet Verbetering Poortwachter. Achter die poort wordt de ondernemer zelf financieel opgesloten gedurende twee jaar bij ziekte van zijn personeel. Hij is veroordeeld tot maximaal 2 jaar om 70% van het laatstverdiende loon door te betalen en krijgt daar niets voor terug.

Hiervoor is een nieuw woord uitgevonden: loondoorbetalingsverplichting. 29 Letters voor een gruwelijk onzekere kostenpost, helemaal voor de kleine ondernemer. Wie dan nog ziek is, stroomt door naar de WIA, voorheen de WAO en krijgt een uitkering van het UWV. Althans als die ondernemer geluk heeft. Want gaat de bakker met die ene zieke werknemer nog net niet failliet, dan moet hij ook nog eens zorgen voor voldoende reïntegratie inspanningen. Anders krijgt hij er in tweede instantie van poortwachter UWV nog een extra strafjaar bij. Dan moet hij daarnaast ook nog die zieke vervangen door een andere medewerker.

De Ondernemers Partij vindt dit ongelooflijk onrechtvaardig en wil die periode van 2 jaar terugbrengen tot maximaal 3 maanden en de verplichting tot reïntegratie schrappen. Dit beleid sluit beter aan bij dat van de ons omringende landen en zal onze concurrentiepositie meer naar een ‘level playing field’ brengen.

Maar het kan allemaal nog veel erger. Middels de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) blijft de werkgever mede financieel verantwoordelijk indien een werknemer, ook die in tijdelijke dienst, ziek het bedrijf verlaat. Zelfs als werknemers vier weken na beëindiging van het dienstverband ziek worden, draait de werkgever er voor op.

Dit wordt de ‘nawerking’ genoemd. Voorheen betekende ziek uit dienst dat het UWV de werknemer een ziektewet uitkering verschafte. Dat is nu ook zo, maar toch wordt de werkgever middels een gedifferentieerde (lees geraffineerde) premie, mede verantwoordelijk gehouden. Deze maatregel maakt dat werkgevers veel selectiever worden bij het aannemen van personeel. Ze zullen mensen met een gezondheidsvlekje buiten de bedrijfspoort houden. Deze financiële straf voor een werkgever kan oplopen tot maximaal 12 jaar verhoging van de premie. De Ondernemerspartij is tegen deze ‘nawerking’ en wil deze afschaffen.

Close