Vermindering administratieve lastendruk

Administratieve lastendrukWij nemen actie op de grootste administratieve ergernissen van ondernemend Nederland!

De administratieve lastendruk voor ondernemers is de afgelopen 2 decennia explosief gestegen. Het lukt bijna geen enkel kabinet dit grote hardnekkige probleem adequaat aan te pakken. Met kunst en vliegwerk wisten de diverse ministeries de afgelopen jaren een actieprogramma door de Kamer te krijgen. Hierbij wordt vaak met cijfers gegoocheld en met andermans veren (provincies of gemeenten) gepronkt.

“De talrijke administratieve verplichtingen waar de overheid het bedrijfsleven mee confronteert, leiden bij ondernemers tot aanzienlijke kosten en hebben daarmee een negatieve invloed op het ondernemingsklimaat.” Dat zegt een interdepartementale projectdirectie, na onderzoek van enkele dure consultancy bureaus. Ondernemers wisten dat al lang. Elk kabinet propageert dat administratieve lastendruk moet worden verminderd, maar het totaal aantal regels neemt toe.

De Ondernemers Partij wil daarom dat de overheid gedurende een half jaar de ondernemers direct benadert teneinde een lijst van de top 20 meest ergerlijke en overbodige administratief/bureaucratische verplichtingen voor ondernemers samen te stellen. Hierbij zullen ook de gemeentelijke en de provinciale bureaucratie worden betrokken. De Ondernemers Partij zal luisteren naar wat het MKB en de ZZP’ers hierover zelf te zeggen hebben en samen met hen naar werkzame oplossingen zoeken om deze lijst te laten verdwijnen.

 

Close