WW voor ZZP-ers en eenmansbedrijven

WW voor ZZPMet onze ondernemersbank krijgen ZZP-ers de mogelijkheid om gebruik te maken van een goedkopere WW verzekering.

De overheid heeft toegestaan dat honderdduizenden werknemers de ZZP status kregen toegemeten. De Ondernemers Partij maakt zich grote zorgen over het financiële vangnet voor deze ondernemers tegen wil en dank. In deze tijden van crisis hebben ZZP-ers een groter risico om zonder opdrachten te komen. Door het gemis van een WW uitkering raken veel ZZP-ers in een dergelijke situatie rechtstreeks in de bijstand, met alle economische en persoonlijke gevolgen van dien.

Met de oprichting van de Nederlandse Ondernemersbank is volgens Ondernemerspartij een uitstekende mogelijkheid geschapen om hen hiervoor een verzekering aan te bieden. Het gaat om ZZP-ers, die kunnen aantonen dat zij al gedurende 3 achtereenvolgende jaren een inkomen van ten minste het minimumloon met hun onderneming hebben gegenereerd.

De ondernemer die zich bij de Nederlandse Ondernemersbank verzekert, betaalt een premie die in verhouding gelijk staat aan het huidige werknemersdeel van vaste werknemers. Dit is aanzienlijk lager dan de WW premie van commerciële partijen, die exorbitant hoog is. Die premie is voor veel ZZP-ers niet op te brengen.

De Ondernemers Partij kiest voor deze WW mogelijkheid voor ZZP-ers met een goedkopere verzekering en wel op basis van vrije keuze. Zij worden hiertoe niet verplicht.

Close