Stoppen met de remigratie-uitkering

13. Stoppen met de remigratie-uitkering

Deze uitkering is bedoeld om migranten te bewegen te remigreren naar het land van herkomst. Deze uitkering werkt oneigenlijk gebruik in de hand en is een klap in het gezicht van de hardwerkende Nederlandse ondernemer.

Close