Veiligheid

11. Politie, Koninklijke Marechaussee en Defensieveiligheid_icoon_1

De jarenlange bezuinigingen en mede de reorganisatie van de politie heeft ervoor gezorgd dat de begroting van de politie onder grote druk is komen te staan. Zaken die niet worden opgepakt en fouten die in het opsporings- en rechterlijke traject worden gemaakt, zijn het resultaat. De begroting van de politie dient met 25% te worden opgehoogd. Het defensiebudget dient zo spoedig mogelijk op het niveau te zijn van de NAVO norm. Te weten 2% van het BBP. Hiervan dient tenminste een verhoging van 25% op het huidige budget aan de Koninklijke Marechaussee te worden besteed.

12. Invoeren Ministerie immigratie en integratie, politie onderbrengen onder Binnenlandse zaken

De ministeries van Veiligheid en Justitie moet opnieuw gesplitst worden. De politiek is te dicht bij de uitvoering terecht gekomen en daardoor wordt politie en justitie té politiek geleid. Politie dient opnieuw onder het ministerie van Binnenlandse Zaken te vallen en er dient opnieuw een ministerie van Justitie te komen.

Daarnaast dient er een apart ministerie voor Immigratie en Integratie te komen. Immigratie en integratie is een zeer belangrijk en groot onderwerp waar Nederland de komende decennia mee te maken krijgt. Hier dient een minister sturing aan te geven. Deze kan gelijk beginnen met het stoppen van bijvoorbeeld de remigratie-uitkering.

13. Stoppen met de remigratie-uitkering

Deze uitkering is bedoeld om migranten te bewegen te remigreren naar het land van herkomst. Deze uitkering werkt oneigenlijk gebruik in de hand en is een klap in het gezicht van de hardwerkende Nederlandse ondernemer.

14. Controleplan Salafisme en moskeeën

De overheid is ongelooflijk laks en naïef  met het optreden tegen foute moskeeën. Veel moskeeën laten een anti integratief geluid horen. Dit gebeurt met name door Salafistische  invloeden. De OP stelt derhalve de volgende maatregelen voor in een integraal veiligheidsplan moskeeën.

  • Integraal veiligheidsplan onder verantwoordelijkheid Ministerie en niet meer onder burgemeesters
  • Geen financiering moskeeën met buitenlandse gelden
  • Moskeeën dienen jaarlijks een sluitende begroting inclusief accountantsverklaring in te dienen. Indien dit niet gebeurt, volgt sluiting van de moskee.
  • Geen goedkeuring nieuwbouw Salafistische moskeeën
  • Alle preken dienen minimaal in het Nederlands gehouden te worden

15. Standaard snelrecht én compensatie detailhandel bij winkeldiefstal

Ondernemers leiden verliezen door kleine winkeldiefstallen. De weglek in de Nederlandse winkels in de detailhandel overtreft volgens de aangiftes reeds de 1,2 miljard euro. Hierbij zijn de aangiftecijfers leidend. Vele ondernemers doen om verschillende redenen geen aangifte, waardoor het kapitaalverlies door criminaliteit en terrorisme mogelijk nog vele honderden miljoenen euro’s groter is.

De OP wil om te beginnen standaard snelrecht bij winkeldiefstal of andere economische vermogensdelicten. Tevens dient de snelrechter naast de straf, standaard de dief het maximum bedrag aan schadevergoeding voor de middenstander op te leggen, zijnde 168 euro. Door een verhoging van het budget van de politie kan hier weer meer tijd voor vrijgemaakt worden.

16. Einde van het Schengen akkoord

Nederland moet erkennen dat het Schengen akkoord in de huidige situatie compleet mislukt is. De afspraken worden door de 26 deelnemers niet allemaal nageleefd. De rijke West-Europese landen zijn het afvoerputje van Europa geworden. De trek door Europa zal ophouden als de 5 oorspronkelijke landen, te weten Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk, een Schengen 2.0 gaan afspreken. Dat betekent dat in deze landen grensbewaking wordt afgesproken. Tot die tijd moet Nederland haar grensposten gaan bemannen en onze grenzen gaan bewaken.

Close