BTW Verlaging naar 19%

Een 'level-playing field' (gelijke handelsmogelijkheden voor iedereen) voor ondernemend Nederland.

Een extra stimulans voor de handel en de exportpositie, weg met de omstreden accijnsverhoging!

Brandstofaccijnzen verlagen met 25 cent

De beste betaalbare zorg met professionele ZZP-ers!

• Weg met neo-liberalisme en Ziekenfonds voor iedereen
• Eerder vast contract voor ZZP-ers in de zorg
• Weg met de urennorm voor ZZP-ers
• Stoppen met de verantwoordingsbureaucratie

Eerlijke concurrentie op de weg en in de bouw!

• Het ´leiding geven aan´ is geen criterium binnen ZZP regelgeving
• Verplicht beroepscertificaat voor buitenlandse vrachtvervoerders
• Soepele regels voor particulieren en ondernemers bij kredietverlening
• Stimulering van zonne-energie en einde windmolenindustrie

Bedrijfsleven en onderwijs gezamenlijk voor een ondernemend Nederland!

• Bedrijfsleven krijgt inspraak bij eisen voor stages
• Bedrijfsleven betrekken bij de vaststelling van het curriculum
• Ondernemerschap verplicht vak binnen voortgezet onderwijs
• Structureel partnerschap tussen bedrijfsleven en onderwijs

De Ondernemerspartij in gemeenten

Op 21 maart 2018 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dat betekent dat de OndernemersPartij ook lokaal hard aan de slag gaat. Ook lokaal is er veel werk te doen. We zien grote verschillen tussen gemeenten in ondernemersklimaat. Ondernemers die bepaalde vacatures simpelweg niet ingevuld krijgen doordat het onderwijs in de regio niet aansluit op de marktvraag. ZZP'ers en kleine ondernemers die in hun eigen gemeente niet met aanbestedingen kunnen meedoen, gewoonweg omdat de eisen van een aanbesteding nog steeds zo ingewikkeld zijn dat ze afhaken. Leegstand van bedrijfspanden, verpaupering. Kortom, genoeg te doen. Wilt u weten of we al actief zijn in uw gemeente of wilt u zelf actief worden? Stuur ons een mail want ook gemeenten kunnen een heel stuk ondernemender. 

De Ondernemerspartij

De OndernemersPartij is een politieke partij voor- en door ondernemers. Onze belangen zijn daarom uw belangen. Onze partij is niet ingegeven door religie , politieke overtuiging of gedachtegoed. Onze standpunten komen voort uit de praktijk. De ondernemerspraktijk waar u als ondernemer vol in staat.

Wij richten ons helemaal op het MKB en de ZZP’er. Wij weten als geen ander dat politiek Den Haag de ondernemer vreselijk in de steek heeft gelaten. Wij zijn dan ook overtuigd dat er een partij moet komen in de Tweede Kamer die expliciet uw belangen gaat behartigen.  De politieke realiteit heeft uitgewezen dat geen enkele dat namelijk doet. Hiervoor hebben we standpunten geformuleerd over MKB en ZZP en over zorg, onderwijs en bouw&vervoer. In maart 2017 zullen wij deelnemen aan de Tweede Kamer verkiezingen.

Rode draad in ons programma is het principe van een “Level Playing Field” gelijke handelsmogelijkheden voor ondernemend Nederland. Hierbij kunt u denken aan het BTW tarief maar ook accijnzen, administratieve lastendruk en de doorgeschoten werkgeverslasten in Nederland.


 

MKB/ZZP - VEILIGHEID - ZORG - BOUW/VERVOER - ONDERWIJS

                                               MKB ZZP veiligheid_icoon_1 Zorg Bouw & Vervoer Onderwijs

 

Close